Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(1484) Stavebné povolenie - 10752 - Žilina - Pod sadom - Rozšírenie NN siete SO - 01 NN vedenie káblové, č.s.:3303/2021-142591/2021-SÚ-BAB, k.ú. Závodie

14.05.2021 / Mesto Žilina - Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)