Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(1475) Rozhodnutie č.: OU-ZA-OSZP3-2021/015367-006/Bar(Kap), Stavebné povolenie pre stavebníka GFC, s.r.o. Rosina - Vodná stavba AT - park Žilina - areálová splašková kanalizácia, k.ú. Žilina

14.05.2021 / Okresný úrad Žilina

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)