Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(1536) VV - Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina, č. spisu: OU-ZA-OSZP3-2021/021101-003

18.05.2021 / Okresný úrad Žilina

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)