Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(1551) VV - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho pojednávania - zámer úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území - č.: KPUZA-2021/9429-2/33626/MAG, k.ú. Žilina

19.05.2021 / Krajský pamiatkový úrad, ZA

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)