Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(1629) VV - Stavebné úpravy bytu č. 11 na prízemí vo vchode č. 2 v bytovom dome súp. č. 2160, Žilina, J. Fándlyho č.s.:7578/2021-146615/2021-SÚ-KLM, k.ú. Žilina + Oznámenie o začatí stav. konania č.s.: 7578/2021-144602/2021-SÚ-KLM

25.05.2021 / Mesto Žilina - Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)