Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(1641) Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Preložky trolejových vedení v rámci stavby Prepojenie parkoviska ŽILPO na Obchodnú ulicu, č.: 05288/2021/OD-2 Príloha č. 3/3

26.05.2021 / Žilinský samosprávny kraj


Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)