Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(1654) Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 5591/2021-139346/2021-SÚ-PAA, Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Ul. Daxnerova, UO 02572, k.ú. Žilina

27.05.2021 / Mesto Žilina - Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)