Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(911) Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - VV - č.s.: 930/2021-101541/2021-SÚ-PA, k.ú. Budatín. Zverejnené do nadobudnutia právoplatnosti.

01.04.2021 / Mesto Žilina - Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)