Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(154) VV - Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením, Obytný súbor COLOR PARK - SO 13 - Vonkajšie osvetlenie 1. etapa, č.s.: 112/2021-385/2021-SÚ-ŠI, k.ú. Žilina. Zverejnené do nadobudnutia právoplatnosti.

21.01.2021 / Mesto Žilina - Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)