Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(4276) Oznámenie o doplnení dokladov pre vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania - Žilina - Športhohel - tech. infraštruktúra, Žilina, Závodie, Strážov, č. 18429/2021-184031/2021-SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-zmena

22.11.2021 / Mesto Žilina - Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)